Inicjatywy

Centrum Rozwoju Osobistego

Oferta

Centrum Rozwoju Osobistego „Inicjatywy” zajmuje się głównie pomocą psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz coachingiem.

Naszym celem jest poprawa jakości życia poprzez szeroko pojęty rozwój – zarówno w obszarze osobistym / społecznym, jak i zawodowym. Z naszych usług można korzystać głównie poprzez sesje online.

Zakres usług:

 • Obniżenie wahania nastroju
 • Nadmierne obciążenie stresem
 • Stany lękowe
 • Trudności rodzinne, osobiste
 • Sytuacje kryzysowe
 • Trudności w relacjach interpersonalnych
 • Obniżone poczucie własnej wartości
 • Przeżycia traumatyczne, stres pourazowy
 • Żałoba
 • Problemy w relacjach z bliskimi
 • Doświadczanie przemocy
 • Trudności adaptacyjne
 • Trudności poznawcze
 • Trudności wychowawcze

Powyższe obszary stanowią jedynie szeroko pojęte kategorie – każdy klient traktowany jest indywidualnie, wspólnie ustalamy zakres współpracy oraz jej cele.

coaching

Coaching prowadzony w poradni Inicjatywy opiera się na metodologii ICC. Wspiera szeroki rozwój, ale jednocześnie jest skoncentrowany na realizacji konkretnych celów klienta. Jest spotkaniem, w którym klient może się sobie uważnie „przyjrzeć”, dotrzeć do swojego potencjału i w oparciu o niego dokonywać świadomych zmian. Coaching może być stosowany we wszystkich sferach życia prywatnego i zawodowego.

Istotą coachingu jest założenie, że Klient posiada już umiejętności, aby znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązania. Zadaniem coacha jest pomoc w dotarciu do nich poprzez różnego rodzaju narzędzia coachingowe i odpowiednie pytania.

W czym coaching jest pomocny?

 • W pogłębieniu świadomości samego siebie
 • W poszukiwaniu motywacji do zmian
 • W osiąganiu wyznaczonych celów
 • W realizowaniu własnego potencjału
 • W budowanie większej efektywności w życiu prywatnym i zawodowym
 • W budowanie własnej wartości i tożsamości

Konsultacje ONLINE

Sesje psychologiczne / coachingowe odbywają się za pomocą komunikatora Skype. Ta internetowa forma spotkań jest rozwiązaniem skierowanym do osób, które:

 • Mają utrudniony dostęp do psychologa ze względu na miejsce zamieszkania (pobyt za granicą, znaczna odległość miejsca zamieszkania od placówek oferujących wsparcie psychologiczne);
 • Wykazują dużą aktywność zawodową i przez wzgląd na to mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego w godzinach dostosowanych do tej aktywności;
 • Wykazują obawy dotyczące wizyty u psychologa – forma ta pozwala na stopniowe pokonanie poczucia wstydu (możliwość rozmowy bez włączonej kamery) oraz zachowanie anonimowości;
 • Szanują swój czas i nie chcą tracić go na męczące dojazdy;
 • Z różnych względów nie mogą skorzystać z terapii/wsparcia psychologicznego prowadzonych w formie gabinetowej.

Pomoc psychologiczna oraz coaching w formie sesji online stanowią doskonałą alternatywę dla spotkań gabinetowych, a ich uczestnikiem może być każdy dorosły człowiek. Kontakt przez Skype'a pozwala na zachowanie maksimum komfortu – możliwość prowadzenia rozmowy w zaciszu własnego domu daje poczucie bezpieczeństwa i stanowi wartość dodaną każdej sesji psychologicznej/coachingowej.

Niezwykle ważne jest zadbanie o własny komfort podczas sesji. Spotkania powinny odbywać się bez udziału osób trzecich, w pomieszczeniu, w którym swobodna rozmowa jest możliwa. Wskazane jest, aby w trakcie sesji nikt nie zakłócał spokoju (wyłączony telefon, zamknięte drzwi, bez obecności zwierząt w pomieszczeniu). Wszelkie rozpraszające czynniki powinny być w miarę możliwości wyeliminowane. Zalecane jest również sprawdzenie i ustawienie dobrej jakości dźwięku i obrazu przed każda sesją.

Wymagania sprzętowe

Sesje psychologiczne odbywają się przy użyciu komunikatora Skype. Skype jest darmowym programem, który można pobrać z Internetu. Korzysta się z niego w dogodny dla siebie sposób: na telefonie komórkowym, komputerze, tablecie lub telewizorze wyposażonym w ten program. Do odbycia sesji i korzystania ze Skype konieczne są: kamera internetowa, słuchawki oraz mikrofon (często elementy te są już wbudowane standardowo w sprzęt, np. laptop, telefon). Wymagane jest również połączenie z Internetem. W przypadku osób, które preferują kontakt/sesje bez użycia kamery – taka opcja również jest możliwa.

Zespół


Iwona Żyła

Jestem psychologiem i trenerką z ponad 8-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim (Psychologia) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (Psychologia transportu). Jestem również absolwentką Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych (Instytut Edukacji Społecznej we Wrocławiu) oraz Specjalistą w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu pomocy terapeutycznej/psychologicznej.

Swoje doświadczenie zdobyłam i rozwijałam współpracując z następującymi Instytucjami:

 • Nadwiślańska Straż Graniczna, Warszawa-Okęcie (psycholog)
 • OPS Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (asystent rodziny)
 • Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki (psycholog-trener; szkolenia dla nauczycieli i uczniów, woj. mazowieckie)
 • Eko-System Psycho Center - współpraca z Urzędem ds. Cudzoziemców w Warszawie, wyjazdy diagnostyczne dla rodzin, konsultacje w projektach OPS
 • Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, Warszawa – Ursus (OPS): psycholog dziecięcy, młodzieżowy i dla dorosłych, trener
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli (kurator społeczny)
 • „Vital” s.c., E.S. Lechowscy , Warszawa (psycholog – terapeuta)
 • Fundacja Zdrowie, Warszawa (psycholog-terapeuta)
 • Klub Samopomocy Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (asystent rodziny)
 • Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” – Regionalne Ośrodki Pomocy w Radomsku i Grabach (psycholog)
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sądzie Rejonowym w Radomsku (kurator społeczny).

Aktualnie prowadzę Centrum Rozwoju Osobistego „Inicjatywy” (Haarlem, Holandia). W swojej pracy opieram się głównie na nurcie poznawczo – behawioralnym terapii, jednak moje podejście do klienta jest w pełni zindywidualizowane, więc pozwala na łączenie technik i metod pracy zaczerpniętych także z innych nurtów psychologicznych.

Certyfikaty i uprawnienia

 • Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie – Nr 61 (Certyfikat przyznany przez Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Instytut Psychologii Zdrowia PTP)
 • Certyfikat w zakresie „Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”
 • Uprawnienia w zakresie wykonywania badań psychotechnicznych – wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychotechnicznych
 • Uprawnienia do prowadzenia Programu edukacyjno – korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej wg. Modelu Duluth (zaświadczenie)
 • Uprawnienia do prowadzenia profesjonalnej pomocy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) względem MDDA
 • Uprawnienia do prowadzenia pracy grupowej z młodzieżą w zakresie edukacji pozaformalnej


Iwona Wołkowicz

Jestem psychologiem (Uniwersytet SWPS), certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), doradcą zawodowym oraz trenerem kompetencji miękkich. Szkolę się również w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Moje doświadczenia zawodowe są od początku związane z szeroko pojętym rozwojem człowieka. Oscylują wokół psychologii biznesu oraz psychologii klinicznej.Posiadam ponad 6 letnie doświadczenie pracy w biznesie, w tym kilkuletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w międzynarodowych firmach konsultingowych (obszar zarządzania zasobami ludzkimi). Zajmowałam się doradztwem dla inwestorów w zakresie polskiego rynku pracy, projektami HR w obszarze szkoleń, rekrutacji i rozwoju ścieżek karier. Praktykę kliniczną zdobywałam w warszawskich ośrodkach diagnostycznych i ambulatoryjnych oraz w mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Specjalizuję się w coachingu kariery, coachingu menedżerskim oraz doradztwie zawodowym. Od 2011 roku prowadzę warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. Prowadzę również psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym głównie w obszarze pracy nad poczuciem własnej wartości, w stanach obniżonego nastroju oraz lęku.

Moją pasją jest szeroko pojęty rozwój potencjału człowieka. Słowa, które są dla mnie szczególnie ważne w pracy, to uważna obecność i profesjonalizm.

Licencje i certyfikaty

 • Certyfikat międzynarodowego Coacha ICC (International Coaching Community)
 • Certyfikat trenera treningu i warsztatu psychologicznego - przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo behawioralnego (Centrum CBT) – w trakcie 4 letnich studiów i procesu certyfikacji
 • Dyplom w zakresie terapii krótkoterminowej zorientowanej na rozwiązania – I stopień
 • Certyfikat uprawniający do projektowania i prowadzenia sesji Assessment Center/Development Center

Członkostwo w organizacjach

 • International Coaching Community
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Cennik

Konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne:
via Skype 30 euro / 50 min
sesja gabinetowa 40 euro / 50 min


Coaching:
35 euro / 1 h


Konto do wpłat: NL13 INGB 0007 0267 57

Dane do przelewu – w polu „odbiorca” należy wpisać nazwę Centrum: INICJATYWYKontakt

Iwona Żyła

psycholog@inicjatywy.eu

Iwona Wołkowicz

coach@inicjatywy.eu


Tel. +31 614 765 402


KvK-nummer 64553973


Sesje gabinetowe odbywają się w siedzibie Fundacji Euro Polonia

ul. Lorentzplein 43a

1171 BB Badhoevedorp